Disclaimer voor www.madamelapoule.nl

Madame La Poule (Kamer van Koophandel: 63146843), hierna te noemen Madame La Poule, verleent je hierbij toegang tot www.madamelapoule.nl, en nodigt jou uit het aangebodene te kopen.

Madame La Poule behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Madame La Poule spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Madame La Poule.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website, geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Op basis van dergelijke fouten kan geen overeenkomst worden geclaimd met Madame La Poule. Voor op de website, opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Madame La Poule nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Madame La Poule.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Madame La Poule, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.